همه سوژه های بزرگ مردان احمدی نژاد

همه سوژه های بزرگ مردان احمدی نژاد

برترین مجله اینترنتی ایران

همشهری جوان: هشت سال پیش بود که «اتوبوس» نگه داشت و مسافرانش یکی یکی پیاده شدند. مسافرانی که بعضی هایشان را اصلا نمی شناختیم و برخی هایشان را کمتر. دولت احمدی نژاد مستقر شده بود و انصافا ما تا این حدش را دیگر تصور نمی کردیم. اینکه مسافرانی از راه برسند و دوران تاریخی و طلایی صفحات «رویداد در هفته» را رقم بزنند و کاری کنند که سال ها بعد و با رفتنشان، ما بنشینیم و با خودمان فکر کنیم قبل از این دوران، درباره چی می نوشتیم؟ سوژه هایمان دقیقا چی بود؟ چهره هایی که به رقیبی جدی برای ما رویدادنویسان بدل شدند و «اصل» صحبت ها و کارهایشان یک گام جلوتر از هر ایده ای که فکرش را بکنی بود!

همه سوژه های مردان احمدی نژاد