«امید نام من است»

 

 

«امید نام من است» عنوان نمایشگاهی است از یادگارهای زندان و فرار در دهه شصت که با همکاری مرکز جوانان آنه فرانک در شهر فرانکفورت ترتیب داده شد و از تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۰ تا ۱۰ آبان‌ماه ۱۳۹۱ در محل این مرکز به نمایش درآمد.

برای بازدید مستند نمایشگاه به آدرس زیر بروید:

http://omidistmeinname.files.wordpress.com/2013/08/dw122.jpg

http://www.omid-hoffnung.de

نمایشگاه به دلیل محدودیت مکانی توانست تنها بخش محدودی از این یادگارهای ارزشمند را به نمایش