احمدی نژاد و مشایی پس از پایان ریاست جمهوری

در حالی که گفته می‌شود احمدی‌نژاد و تیم وی پرونده‌های سنگین قضایی دارند و ممکن است پس از پایان دولت دهم به آن رسیدگی شود؛ تابناک نوشته است احمدی‌نژاد و مشایی همچون خاتمی درصدد راه‌اندازی بنیاد بهار هستند.