۳۱ خرداد ۱۳۹۲ مادر ندا آقاسلطان: ….پاسخی از مسئولان می‌شنوم ?

۳۱ خرداد ۱۳۹۲

مادر ندا آقاسلطان: نمی‌دانم تا زمانی که زنده‌ام پاسخی از مسئولان می‌شنوم

در چهارمین سالروز کشته شدن ندا آقاسلطان، مادر وی، هاجر رستمی مطلق گفت در این مدت انتظار داشته دادگاه دخترش برگزار شود اما نشد.

ندا آقاسلطان متولد سوم بهمن۱۳۶۱، در جریان اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری ایران کشته شد

ندا آقاسلطان دختر جوانی بود که روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان ناآرامی‌های پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران کشته شد.