تاریخ کوتاه ولی مصیبت‌بار سلاح‌های شیمیایی – علی افشاری

تاریخ کوتاه ولی مصیبت‌بار سلاح‌های شیمیایی

استفاده از بمب شیمیایی در کشور سوریه، بار دیکر این سلاح مرگ‌بار و مصیبت‌های ناشی از آن را در کانون توجه بین‌المللی قرار داده است. مستقل از اینکه چه کسی این اقدام جنایت‌بار را انجام داده است، محکومیت و طراحی ساز و کاری موثر برای جلوگیری و ممانعت از بکار گیری این سلاح کشتار جمعی،امری استراتژیک است.

کاربست بمب شیمایی به‌مانند هر سلاح کشتار جمعی دیگر که محیط زیست و سلامت نسل‌های متوالی بشر را به خطر می‌اندارد، باید به تابویی سنگین تبدیل شود که هیچ دولت و گروهی جرات تخطی از آن را پیدا ننماید.

1.jpeg

در این راستا توجه به تاریخچه انفجار‌های شیمیایی مفید و روشن‌گر است. خوشبختانه موارد استفاده از بمب شیمیایی محدود است اما تبعات مخرب سنگینی داشته است. آنچه امنیت و سلامت انسان‌ها را تهدید می‌کند زراد خانه‌های شیمیایی از سویی و اقدامات تروریستی با استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. این دو منبع از عوامل مهم تهدید صلح و آرامش جهانی هستند. از اینرو در قرن بیست و یکم یکی از الویت‌های دنیا جمع کردن و نابود کردن تمامی سلاح‌های شیمیایی موجود است.