باخت بزرگ قالیبافی – علی افشاری – ۳۱/خرداد/۱۳۹۲

بی‌شک بزرگ‌ترین بازنده انتخابات محمد باقر قالیباف بود که برای دومین بار از رفتن به ساختمان ریاست جمهوری باز ماند.