جنبش مادران خاوران

• جنبش مادران خاوران مقاله ای تحقیقی است از ناصر مهاجر که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ و همراه با آن حرکت ها و اعتراضات «مادران خاوران» را از ابتدا دنبال می کند. متن کامل این مقاله همراه با فیلم ویدئویی مادران خاوران در ادامه آمده است …

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
دوشنبه  ۱۱ شهريور ۱٣۹۲ –  ۲ سپتامبر ۲۰۱٣

 


فیلم ویدئویی درباره ی جنبش مادران خاوران