بحثی‌ پیرامون سوریه و منافع ملی‌ ما

بحثی‌ پیرامون سوریه و منافع ملی‌ مااسفندیار طبری

بدون شک می‌توان گفت که مسئول تمامی این فجایعی که در سوریه در حال رخ دادن است، در درجه اول بشار اسد و رژیم دیکتاتوری او است. دیکتاتور‌های مصر و تونس در همان اوائل تظاهرات‌های مسالمت آمیز عقب نشینی کردند و مانع یک جنگ داخلی‌ شدند. اما بشار اسد با تاکتیک‌های گوناگون تلاش در سرکوب جنبش‌های اعتراضی نمود که در مراحل بعدی با دخالت کشور‌های منطقه به تقویت نیروهای رادیکال انجامید.

در جبهه مخالف اسد امروز طیف بزرگی از نیروها شکل گرفته‌اند که می‌توان چنین ترسیم نمود