پرسش نسرین ستوده از داخل زندان اوین

پرسش نسرین ستوده از داخل زندان اوین

944789 10151838944616416 1089535251 n پرسش نسرین ستوده از داخل زندان اوین

عطاء‌الله رضوانی به همراه خانواده

 

سوالی را نسرین ستوده از مقامات حکومتی به ویژه از مسولین قضایی پرسیده است که همسرش رضا خندان در صفحه فیسبوک خود مطرح کرد:

“اگر آمر و قاتل آقای عطاالله رضوانی (از اعضای جامعه بهائیان که اخیرا در شهر بندر عباس به ضرب گلوله از پشت سر مورد هدف قرار گرفته و کشته شده است) را پیدا کنید و بخواهید بر اساس قانون با او رفتار کنید قاتل یا قاتلین چه مجازاتی خواهند داشت؟ آیا جز این است که بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (در صورت مسلمان بودن قاتل) اصلا مجازات نخواهد شد و فقط چند تومان باید به خانواده ی مقتول پول پرداخت کند؟توضیح این که بر اساس قانون چنانچه فردی مسلمان، فرد غیر مسلمانی را بکشد، قصاص و زندان و یا مجازات دیگری هم نخواهد شد.البته تمام این بحث‌ها زمانی مطرح خواهد شد که اراده‌ای برای شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین وجود داشته باشد. در حالی که تا این لحظه هیچ نشانه‌ای از وجود چنین اراده‌ای دیده نمی شود.