آیا آمریکا آخوندها را در ایران به قدرت رساند؟

آیا آمریکا آخوندها را در ایران به قدرت رساند؟ 

۲۵/شهريور/۱۳۹۲ رضا پرچی زاده

دولت‌مردان آمریکا، در تب و تاب سال‌های واپسین جنگ سرد، با روی‌کردی کوته‌بینانه، به غلط قدمی برداشتند که نه تنها ارتش ایران را در عمل نابود کرد، که تمام ایران و بلکه قسمتی عمده از خاورمیانه را از حوزه نفوذ آنها خارج ساخت و از یک طرف تحت سلطه دشمن دیرین‌شان روسیه و از طرف دیگر به زیر یوغ «استکبارستیزان» جنایت‌کار انداخت.