چرا سپاه نباید از اقتصاد بیرون برود؟

چرا سپاه نباید از اقتصاد بیرون برود؟

سپاه پاسداران

حمید مافی- آیا روحانی می‌خواهد فعالیت‎های اقتصادی سپاه را به چند حوزه مشخص محدود کند تا امکان نظارت بیشتری بر آن باشد، یا گفته‌های او نشانه‎ بده و بستان دولت و نظامیان است؟