اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ ‘شایعه است’

مقامات ایران در دهه شصت،اسامی به ترتیب از سمت راست: میرحسین موسوی(نخست وزیر)عبدالکریم موسوی اردبیلی(دادستان کل کشور)، محمد ری شهری( وزیر اطلاعات)، آیت الله خمینی(رهبر وقت) علی اکبر ولایتی(وزیر امور خارجه) علی خامنه‌ای(رئیس جمهوری) اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس مجلس)، احمد خمینی

سایت پرسمان دانشجویی وابسته به اداره مشاوره نهاد رهبری ایران، در پاسخ به سئوالی در خصوص اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ و عقد دختران باکره پیش از اعدام آنها نوشته: “اعدام زندانیان سیاسی، ممنوعیت اعدام دوشیزگان و عقد آنها همه شایعات ساخته و پرداخته منافقین برای تطهیر جنایات و خیانت‌های خود به کشور و تخریب وجهه نظام اسلامی می‌باشد.”