جزئياتی از مرگ افشين اسانلو در زندان

جزئياتی از مرگ افشين اسانلو در زندان

فرشته اسانلو، خواهر افشين اسانلو گفت: “پرستاران بيمارستان به ما گفتند که او را حدود ساعت ۸ پنج‌شنبه شب به بيمارستان آورده‌اند اما او مدت‌ها پيش از رسيدن به بيمارستان فوت کرده بوده. آن‌ها گفتند که حتی برادرم در حد فاصل رسيدن به بيمارستان هم فوت نکرده بلکه فوتش قبل از اين‌ها بوده است.”