توفان تویتری برای آزادی آرش صادقی

توفان تویتری برای آزادی آرش صادقی

1000069_4962856953210_1305571942_n

بنا بر مستندات دریافتی، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران وضعیت پزشکی آقایان آرش صادقی و محمد رضا پورشجری دو زندانی بیمار دیگر، بخصوص با مرگ پر ابهام افشین اسانلو و در سایه‌ی بدرفتاری‌ها و بی توجهی‌های عامدانه‌ی جاری از سوی نهادهای متولی، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد.
در روز ۱۹ ماه ژوئن، خانم مرسده محسنی، از سوی مادران خاوران و مادران پارک لاله، در باره وضعیت ناگوار و اعتصاب غذای آرش صادقی، دانشجوی زندانی، با آقای مارتین شولز، رئیس پارلمان اروپا و خانم باربارا لوخبیلر ، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا دیدار کرد و تراکتی را در باره آرش در سالن مملو از نمایندگان پارلمان اروپا پخش کرد.
خانم محسنی توضیح می داد که آرش مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و در یک سلول انفرادی به اعتصاب غذای خود ادامه می دهد.
او سپس با خانم تاریا کرونبرک، رئیس امور ایران و اروپا و خانم ایزابل دوران، معاون پارلمان اروپا هم دیدار کرده و خواهان کمک آنان برای آزادی آرش شد.
همه این شخصیت های مهم سیاسی اروپا قول دادند که نامه ای را به سران ایران نوشته و خواهان آزادی آقای آرش صادقی شوند.