آینده مبهم اخوان‌المسلمین در مصر – علی افشاری

آینده مبهم اخوان‌المسلمین در مصر

اخوان‌المسلمین روزهای سختی را در مصر می‌گذراند و به دشواری‌های پیش از انقلاب مصر و به‌خصوص دوران ابتدایی و میانی ریاست جمهوری مبارک بازگشته است.

اخوان

نزدیک به دو هزار نفر از اعضا و رهبران اخوان‌المسلمین در زندان مصر به سر می‌برند. چند صد نفر از هواداران و کادرهایش کشته شده‌اند و  فشار امنیتی و پلیسی بر آن شدید است.