گلایه سیدمحمد خاتمی از تنهایی خود در نظام جمهوری اسلامی

گلایه سیدمحمد خاتمی از تنهایی خود در نظام جمهوری اسلامی

رئیس جمهور اسبق ایران: احزاب و گروهها باید بتوانند کار کنند

سیدمحمد خاتمی در مصاحبه ای که روز شنبه 28-09-2013 در سایت رسمی وی منتشر شده، از تنهایی خود بویژه در دوران ریاست جمهوری گلایه کرده است.