«بیانیه در اعتراض به اصلاحیه قانون تامین اجتماعی»

١٦٥ تن از فعالان سیاسی و نویسندگان چپ‌گرا

«بیانیه در اعتراض به اصلاحیه قانون تامین اجتماعی»

گزارش / رادیو کوچه

١۶۵ تن از فعالان سیاسی و نویسندگان چپ‌گرای ایرانی با امضای بیانیه‌ای، با محکوم کردن اصلاحیه جدید قانون تامین اجتماعی، آن را به معنای تخریب هر چه بیشتر وضعیت معیشت، بهداشت و آینده کارگران دانسته و خواهان جلوگیری از اجرایی شدن این اصلاحیه شدند.