گزیده ای از «مدرن سازی، دگرگونی فرهنگی و تداوم ارزش‌های سنتی»

گزیده ای از «مدرن سازی، دگرگونی فرهنگی و تداوم ارزش‌های سنتی»

http://bit.ly/16gCK6Q

این مقاله، از رونالد اینگلهارت و وین بیکر و ترجمه شده به فارسی توسط آموزشکده توانا، در مورد نتایج فرهنگی و سیاسی توسعه اقتصادی شرح می‌دهد. اینگلهارت و بیکر رابطه متغیر بین ارزش‌های جامعه، میراث فرهنگی، زمینه های مذهبی و تجربه های تاریخی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
لبنک دانلود فایل پی دی اف:http://bit.ly/1ecslaD