یک امامزاده، پدر جد محمود احمدی نژاد از آب در آمد

یک امامزاده، پدر جد محمود احمدی نژاد  از آب در آمد

Very funny for upload later

روزنو- امامزاده سلطان حسین ، فرزند امام علی النقی و عموی امام زمان است که ایشان براساس شجره نامه ، پدر جد محمود احمدی نژاد ، رییس جمهور کشورمان می باشد
به گزارش روزنو، حرم امامزاده سلطان حسین(ع) در مسیر جاده  اصفهان و در نزدیکی نطنز قرار دارد