آقای نوری زاد در کنفرانس نایاک شرکت نخواهد کرد

آقای نوری زاد در کنفرانس نایاک شرکت نخواهد کرد

آقای نوری زاد در فیس بوک شان اعلام کرده اند که از سخنرانی در جلسه نایاک صرفنظر کرده اند. باعث خوشوقتی است که ایشان اعتبار و حیثیت خود را که در مقابله با نظام ولایت فقیه و دفاع از حقوق مردم کسب کرده اند برای لابیست های مدافع رژیم خرج نمی کنند

——————————————————

آقای نوری زاد در صفحه فیس بوک شان اعلام کرده اند که در کنفرانس سالانه نایاک سخنرانی نخواهند کرد. ایشان در یادداشت کوتاهی نوشته اند»

“به دعوت شورای ملی ایرانیان: نایاک، قرار بود روز دوشنیه – همین امروز – در کنفرانس سالانه ی نایاک در واشنگتن سخنرانی کنم. موضوع صحبت من “شوخی بودن حقوق بشر درایران” بود. گرچه اسم نایاک، نشان می دهد که ایرانیان مقیم آمریکا درآن نقش وسهم محوری دارند، اما اخیراً دانستم که اکثریت قریب باتفاق هموطنانمان – بنا به هردلیل – از نایاک دوری می کنند. به احترام همین اکثریت، من نیز متن سخنرانی خود را بجای تریبون نایاک، درهمین فضای مجازی منتشر خواهم کرد”.

قبل از ایشان نیز چند نفر دیگر از هموطنان، دعوت نایاک برای سخنرانی در جلسه شان را رد کرده بودند و حاضر به شرکت در این کنفرانس شرم نشده بودند. تصمیم آقای نوری زاد شایسته قدردانی است و مردم ایران کارهای خوب را هیچگاه فراموش نمی کنند.