وحشت مردم دمشق از مسلحان شیعه لبنانی، عراقی و ایرانی

وحشت مردم دمشق از مسلحان شیعه لبنانی، عراقی و ایرانی

تهدیدهای چاقوکشان تیب ابوفضل العباس مردم دمشق را آواره کرده است
دبی- العربیه. نت فارسی

گزارش های رسیده از جنوب دمشق حاکی است که صدها نفر از ساکنان محله ها و شهرک های پایتخت سوریه، از ترس جنایت های چاقوکشان گروههای فرقه گرای لبنانی، عراقی و ایرانی، بویژه تیپ فرقه گرای ابوالفضل العباس، از خانه های خود متواری شده اند.

فعالان حقوق بشری سوری با دادن فراخوانی به همه سازمان های بشردوست از آنها خواسته اند تا برای تخلیه مردم وحشت زده غیر نظامی در جنوب دمشق اقدام کنند و آنها را از دست چاقوکشان فرقه گرای عراقی، لبنانی و ایرانی نجات دهند.