آغاز بازجویی مرسی در دادگاه به اتهام خبر رسانی و تماس با نهادهای بیگانه

آغاز بازجویی مرسی در دادگاه به اتهام خبر رسانی و تماس با نهادهای بیگانه

وزارت کشور مصر عدم حضور مرسی به دلایل امنیتی را تکذیب کرد
 دبی-العربیه.نت فارسی

دادگاه امنیت ملی مصر روز پنجشنبه 17-10-2013 اعلام کرد اولین جلسه بازجویی محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر به اتهام جاسوسی و تماس با نهادهای بیگانه، آغاز شده است.

اتهام تماس با بیگانه یا جاسوسی در قانون قضایی مصر یکی از خطرناکترین اتهام ها به شمار می رود که در صورت اثبات مجازات آن در حد حبس ابد یا اعدام است.