شیرین عبادی: انقلاب ۱۳۵۷، انقلابی علیه زنان بود

شیرین عبادی: انقلاب ۱۳۵۷، انقلابی علیه زنان بود

بررسی عملکرد و نتایج ۳۳ سال فعالیت جنبش فمینیستی در ایران

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ خورشیدی انقلاب مردان علیه زنان بود.

1357

این وکیل دادگستری در نشست “بررسی عملکرد و نتایج حاصله از ۳۳ سال فعالیت جنبش فمینیستی در ایران” که روز شنبه اول ژوئن ۲۰۱۳ از سوی مرکز حامیان حقوق بشر در دانشگاه سواس لندن برگزار شد، گفت: “پنج ماه بعد از پیروزی انقلاب در حالیکه هنوز قانون اساسی تصویب نشده بود و پارلمان و رئیس‌جمهور نداشتیم، این شورا به جای اینکه به مسائل مهم سیاسی و اقتصادی توجه کند، تصویب کرد که هر مردی می‌تواند چهار زن بگیرد و پس از آن بود که به‌تدریج قوانین ضد زن پشت سر هم تصویب شد. برای همین است که من می‌گویم در سال ۱۳۵۷ مردان بودند که علیه زنان انقلاب کردند.”