اعتراض و بازداشت کشیش آمریکایی در مقابل اوین

اعتراض و بازداشت کشیش آمریکایی در مقابل اوین

ادی رومرو، کشیش آمریکایی اهل کالیفرنیا در برابر زندان اوین، با یک حرکت اعتراضی، خواستار آزادی زندانیان مسیحی در ایران شد. در پی آن مأموران زندان او را بازداشت کردند. مسیحیان ایران زیر فشار فزاینده حکومت قرار دارند.یک کشیش آمریکایی اهل کالیفرنیا در پی اقدام به یک حرکت اعتراضی در برابر زندان اوین در تهران دستگیر شده است. او خواستار آزادی مسیحیان از زندان‌های ایران شده بود.

منبع: دویچه‌وله