احمد شهید حق مطلب را ادا کرد.

  • احمد شهید حق مطلب را ادا کرد282893_104148633093176_484653350_n

   بسیار نگران بودم که مبادا ریاکاری رژیم در بحث مربوط به حقوق، بشر سازمان های بین المللی را بفریبد. به همین دلیل چندی پیش اقدا م به تهیه ی مقاله ی گزارش گونه ای در نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران و توسط حکومت مذهبی نمودم. در انجا تاکید کردم که مبادا فریب نیرنگ بازی های رژیم با علم کردن روحانی و ظریف را بخورید که این ها دروغ می گویند.موضع اخیر دولت روحانی در پاسخ به گزارش احمد شهید این ادعای من را تایید کرد.
   درمطالب بعدی نوشتم که این حقوق بشر است که پاشنه اشیل این رژیم سرکوبگر مذهبی حاکم بر ایران است. احمد خاتمی در سخنرانی دیروز خود این حرف من را تایید و اعلام داشت، اگر مسئله ی هسته ای حل شود به سراغ حقوق بشر خواهند امد.
   همچنین شاهد بودیم که نه تنها زندانیان سیاسی ازاد نشدند که روز گذشته دختران موسوی را نیز کتک زدند و این امر باید برای اصلاح طلبان حامی دولت روحانی درس اموزنده ای باشد.
   برای اگاهی بیشتر از موضع دولت ریاکار روحانی در مورد گزارش احمد شهید متن زیر را بخوانید. من از دموکراسی خواهان مدافع حقوق بشر که در هر شرایط گول جناح های حکومت را نخورده و بر مواضع بشر دوستانه ی مستقل خود پا می فشارند دعوت می کنم در همین زمینه تلاش های خود را تشدید کنند. در ضمن به خاطر داشته باشیم که رادیوی مشترک اصلاح طلب- امریکایی ، در سایت خود هیچ مطلبی در مورد گزارش احمد شهید ندارد و فقط از مسئله ی هسته ای حرف زده است. مسئله ی ما اما حقوق بشر ،دموکراسی و عدم امتیاز دهی به غرب در ازای تثبیت جمهوری اسلامی است.
   حشمت اله طبرزدی