برنامه های آبان ماه موسسه مطالعاتی رخداد تازه (شروع دوره از شنبه, یازدهم آبان): — ‎with ‎‎Mohamed Mahdi Ardbili, Mehrdad Parsa, Mehdi Parsa, Ali Khodadadi, ‎Arash Heydari, Mokhber Abbas, ‎‎سعید لیلاز‎, Hadi Rahmani, Nasser Fakouhi‎‎‎ and Abtin Golkar‎.‎