آیا شعار مرگ بر آمریکا “از اعماق جان یکایک مردم” ایران بر می‌آید؟

آیا شعار مرگ بر آمریکا “از اعماق جان یکایک مردم” ایران بر می‌آید؟

در آستانه سالروز اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا بحث بر سر حذف یا ادامه شعار مرگ بر آمریکا به موضوع داغ در ایران تبدیل شده است عده ی معتقدند که آمریکا ستیزی و شعار مرگ برآمریکا تیشه بر ریشه ی منافع جمهوری اسلامی ایران می زند و اظهار می دارند که می توان شعار مرگ بر آمریکا را به شعار مرگ بر استکبار تغییر داد که در هر دو جانب حساسیتی بر نمی انگیزد.