زورآزمایی بر سر شعار”مرگ بر آمریکا”

زورآزمایی بر سر شعار”مرگ بر آمریکا”

علی افشاری

آمریکا سالگرد اشغال سفارت

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان امسال مفصل‌تر از سال‌های قبل برگزار شد. از قبل معلوم بود که بخش‌های اقتدارگرای حکومت در تدارک سازماندهی گسترده برای سالگرد تسخیر سفارت آمریکا هستند. شاید بتوان گفت در طول ۳۴ سال گذشته هیچ سال بعد از خود ماجرا، مراسم این چنین معنی‌دار نبوده است.