تغییر جمهوری اسلامی و مسئله تمامیت ارضی: آیا تغییر حکومت باعث تجزیه کشور می‌شود؟

تغییر جمهوری اسلامی و مسئله تمامیت ارضی: آیا تغییر حکومت باعث تجزیه کشور می‌شود؟

تغییر جمهوری اسلامی و مسئله تمامیت ارضی: آیا تغییر حکومت باعث تجزیه کشور می‌شود؟

تهران ریویوعلی افشاری یکی از دلایلی که معمولا مخالفان تغییر جمهوری اسلامی و رویکرد سیاسی رادیکال مطرح می کنند نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران است. در واقع اینگونه تصور می شود که در خلاء قدرت به وجود آمده در دوره انتقالی به نظم سیاسی جدید، نیروهای گریز از مرکز فعال گشته و در…