کره شمالی ۸۰ نفر را در ملا عام اعدام کرد

کره شمالی ۸۰ نفر را در ملا عام اعدام کرد

حدود ۸۰ نفر در کره شمالی به اتهام تماشای سریال‌های کره جنوبی و فساد در ملاعام اعدام شدند
روزنامه محافظه کار جوونگ انگ ایلبو کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است نوشت این اعدام‌ها سوم نوامبر در هفت شهر کره شمالی صورت گرفته است.
این منبع به نقل از یک شاهد اعلام کرد مقامات در شهر وونسان در شرق کره شمالی حدود ۱۰ هزار نفر را در یک ورزشگاه گردهم آوردند تا شاهد اعدام هشت نفر با جوخه آتش باشند.

http://bit.ly/17jnIc3

کره شمالی ۸۰ نفر را در ملا عام اعدام کرد
http://bit.ly/17jnIc3

حدود ۸۰ نفر در کره شمالی به اتهام تماشای سریال‌های کره جنوبی و فساد در ملاعام اعدام شدند 
روزنامه محافظه کار جوونگ انگ ایلبو کره جنوبی به نقل از یک منبع آگاه که نامش فاش نشده است نوشت این اعدام‌ها سوم نوامبر در هفت شهر کره شمالی صورت گرفته است. 
این منبع به نقل از یک شاهد اعلام کرد مقامات در شهر وونسان در شرق کره شمالی حدود ۱۰ هزار نفر را در یک ورزشگاه گردهم آوردند تا شاهد اعدام هشت نفر با جوخه آتش باشند. 

http://bit.ly/17jnIc3