روز جهانی فلسفه

روز جهانی فلسفه

سازمان یونسکو سومین پنج‌شنبه از ماه نوامبر هر سال را روز جهانی فلسفه اعلام کرده است. اولین مراسم بزرگداشت روز جهانی فلسفه در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ برگزار شده است.
در سال ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی قصد کرد که برنامه روز جهانی فلسفه را با حضور یونسکو در تهران برگزار کند که سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد – یونسکو – انصراف خود را از شرکت در این برنامه ابراز کرد. سایت اینترنتی روز جهانی فلسفه اطلاعیه دبیرخانه کنگره بین‌المللی روز جهانی فلسفه را منتشر کرده که در آن، با تایید خبر کناره‌گیری یونسکو از برنامه روز جهانی فلسفه در تهران، آمده است که: “مدیرکل یونسکو علت این تصمیم را این قلمداد کرده که شرایطی که بتواند برگزاری این کنفرانس بین المللی را تضمین کند احراز نشده است.”
بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان ایرانی در آن زمان از این اقدام یونسکو دفاع کرده و مدعایشان این بود که مباحث فلسفی نیازمند وجود آزادی‌ اندیشه و امکان دسترسی آزاد به افکار و عقاید گوناگون است که جمهوری اسلامی آن را سد کرده است.
با کناره گیری یونسکو از مراسم روز جهانی فلسفه در ایران برنامه‌ای که جمهوری اسلامی بدون حضور یونسکو در آن سال برگزار کرد بخشی از برنامه یونسکو محسوب نشد و در نتیجه بازتابی در مجامع بین‌المللی هم نیافت.
هر سال از ۲۰۰۲ تا کنون این روز یعنی سومین پنج‌شنبه از ماه نوامبر مراسم مختلفی در سراسر جهان به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار می‌شود.