ثروت انباشته شدۀ تحت اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

ثروت انباشته شدۀ تحت اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی

خبرگزاری رویترز، امروز بخش سوم از گزارش مبسوط خود در مورد ثروت انباشته شدۀ تحت اختیار آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرد.

رویترز در روزهای آغازین این هفته، بخش های اول و دوم این گزارش را منتشر کرده بود که در آن به فهرست دارائی‌های تحت اختیار رهبر و مراحل انباشته شدن چنین سرمایه عظمیی در دست‌های شخص در رأس حرم قدرت یک کشور، اشاره کرده بود.