دولت چ فرانسه: هم‌سو با اسرائیل یا بدبین به ایران؟ پ‌گرای اولاند و ابطال نئوکانی و صهیونیستی بودن فشار خارجی

سخت‌گیری فرانسه در آخرین دور مذاکرات هسته‌ای، نشان داد تقاضا برای تشدید فشار از سوی جامعه جهانی فقط مختص به گرایش‌های «اولترا راست» نیست، بلکه در شرایطی، دیدگاه‌های چپ نیز می‌تواند مدافع آن باشند.
البته درستی این موضع به لحاظ نظری مشخص است و نیازی به موضع‌گیری اخیر دولت فرانسه ندارد. مسائلی مانند باور به استفاده از فشار خارجی برای تغییر رفتار دولت‌ها یک سیاست و روی‌کرد است و مستقل از واضعان و حاملان موجودیت دارد. تقلیل این نگرش به مدافعان آن در یک مقطع زمانی با نگاه علمی و مبتنی بر واقعیت سازگار نیست.

hollande