افراطیون برای انتخابات مجلس برنامه دارند

افراطیون برای انتخابات مجلس برنامه دارند

علی تاجرنیا، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و دبیر انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در مصاحبه با “روز” میگوید که تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس از انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ترس دارند و درصددند با حذف چهره های فعال از عرصه سیاسی کشور با عناوینی چون فتنه یا اعضای احزاب منحله، راه را برای راهیافتن مجدد خود به مجلس هموار کنند.