دستان شش نفر در شیراز قطع می‌شود – ۰۳/تير/۱۳۹۲- سهند خوانساری

حكم قطع دست شش نفر در شیراز اجرایی می‌شود.