پاپ شخص اول سال مجله تایم شد، اسنودن دوم

پاپ شخص اول سال مجله تایم شد، اسنودن دوم

۲۰/آذر/۱۳۹۲ آرام برادران
پاپ فرانسیس به عنوان شخص اول مجله تایم در سال ۲۰۱۳ برگزیده شد. در فهرست پنج نفره نهایی اسنودن بعد از پاپ رتبه دوم را دارد.

روز چهارشنبه بالاخره، مرد سال تایم معرفی شد. پاپ فرانسیس اولین پاپ غیر اروپایی در ۱۲۰۰

سال گذشته است. او به دلیل چهره جدیدی که از دین و کلیسا ارائه کرده‌است و حمایت‌هایش از فقرا و مهاجرین و نیز نگاه کاملا متفاوتی که با موضوع همجنس‌گرایی دارد، این عنوان را دریافت کرد.

ادوارد اسنودن، همکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نیز بخت زیادی برای کسب این عنوان داشت، اما نهایتا بعد از پاپ قرار گرفت و دوم شد.