ابعاد قدرت نظامی ایران

ابعاد قدرت نظامی ایران

دوازدهم آذرماه محمد جواد ظریف در سالن علامه امینی دانشگاه تهران در جمع دانشجویان از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب دفاع کرد. آن روز او در میان سخنان خود چیزی گفت که اعتراض‌های زیادی برانگیخت. به گزارش خبرگزاری مهر که اولین‌بار این سخنان را منتشر کرد، یکی از دانشجویان با اعتراض به توافق هسته‌ای انجام شده، گفته بود: “آقای ظریف ما و شما به خوبی می‌دانیم با این توافق درز اطلاعات از توانمندی‌های ایران بوسیله بازرسی‌ها بیشتر است و آیا این خلاف امنیت ملی نیست؟” ظریف نیز پاسخ داده بود: “غربی‌ها از چهار تا تانک و موشک ما نمی‌ترسند از مردم ایران می‌ترسند.” به گزارش مهر این جمله با فریاد و سوت دانشجویان همراه شده بود. او سپس تاکید داشت: “آیا فکر کردید آمریکا که می‌تواند با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیاندازد از سیستم دفاعی ما می‌ترسد؟ آیا واقعا به خاطر قدرت نظامی، آمریکا جلو نمی‌آید؟ بر اساس کدام سند فکر می‌کنید آمریکا می‌تواند به اطلاعات نظامی ما دست پیدا کند؟”