بدرود فرمانده، به یادِ ارنستو چه گوارا…. ناتالی کاردونه

بدرود فرمانده، به یادِ ارنستو چه گوارا…. ناتالی کاردونه

بدرود فرمانده، به یادِ ارنستو چه گوارا…. ناتالی کاردونه
این آهنگ را ناتالی کاردونه هنرپیشه و آوازخوان فرانسوی، به یاد چه گوارا خوانده است.
اصل ترانه را آهنگساز کوبائی کارلوس پابلیو سُروده و اشاره ای دارد به نامهٔ خداحافظی چه گوارا هنگام ترک کوبا. صدا و جملهٔ معروف چه گوارا «تا پیروزی برای همیشه» در این اجرا آمده است.