آیا مرگ زودرس توافق ژنو فرا رسیده است؟

آیا مرگ زودرس توافق ژنو فرا رسیده است؟

ظریف

 

حسین علیزاده- تحریم‌های جدید، بهترین بهانه را در دست جناح مخالف دولت روحانی داد تا اقدام امریکا را نقطه پایان توافق ژنو اعلام کنند. موضوعی که واکنش تند ظریف را به همراه داشت