«در ایران همه شنود می‌شوند»

پس از انتقاد مطهری از «شنودهای غیرقانونی»، خاتمی هم از این موضوع انتقاد کرد. امروز مطهری مجددا تاکید کرد که به‌خاطر شنودها دو مقام اطلاعات برکنار شده‌اند.