دیدار با ستوده و پناهی؛ دستاورد دیدار هیئت پارلمانی اروپا از تهران

دیدار با ستوده و پناهی؛ دستاورد دیدار هیئت پارلمانی اروپا از تهران

حسین علیزاده

پس از آخرین دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا از ایران در سال ۱۳۸۸، سرانجام این هیئت طی یک سفر شش روزه (۱۳ تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۳) به تهران سفر کرد. به رغم اینکه سفر هیئت مزبور به دعوت مجلس شورای اسلامی انجام شد، اما دیدارهای غیررسمی این هیئت با نسرین ستوده و جعفر پناهی از اهمیت و بازتاب بیشتری نسبت به دیدارهای رسمی برخوردار بود.