شاد باش جشن شب یلدا

شاد باش جشن شب یلدا

اگرچه یلدا به بلندترین شب سال که نشانه ی تاریکی و دراز بودن سیاهی اهریمنی است اشاره دارد ،اما از درون همین شب سیاه است که سپیدی روز اهورایی زاده می شود. به همین دلیل است که ایرانیان و بلکه بسیاری از کشور هایی که دارای تمدن مشابه و مشترک هستند با «شب چله نشینی» این شب را به جشن می نشینند. به امید پایان رسیدن شب بلند استبداد در میهن عزیز،جشن یلدا را به شما شاد باش می گوییم.