مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعر و نویسنده ایرانی ناپدید شدند

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری دو شاعر و نویسنده ایرانی ناپدید شدند

دکتر مهدی موسوی ( شاعر، ترانه‌سرا، مدرس و منتقد ادبي ) و فاطمه اختصاری ( شاعر، داستان‌نويس، ترانه‌سرا و منتقد ادبي ) از 16 آذر ماه 92 مفقود شده‌اند. هر دو پس از آنكه ممنوع‌الخروج مي‌شوند، در همان روز به دادسرا احضار شده و پس از آن ديگر از آنها خبري نيست. گويا بازي‌هاي اطلاعاتي- امنيتي، عليه شهروندان بار ديگر آغاز شده است. بازي‌هائي كه روزي عليه دولت خاتمي بكار مي‌رفت تا هم دولتش را نا امن جلوه دهند و هم مانع حل درست مسائل توسط دولت خاتمي شوند…بازي‌هائي كه نتيجه‌اش ظهور لمپنيسم احمدي‌نژادي شد. اينك به نظر مي‌رسد بار ديگر اين بازي‌ها آغاز شده و كسي هم طبق معمول پاسخگوي مردم نيست و البته اين بار در زمان دولت روحاني و براي نا امن ساختن زمانۀ او. معلوم نيست چه ميزان ضرر و زيان بايد پرداخت شود تا بعضي از مسئولين ايران از اشتباهاتشان درس بگيرند و اشتباهاتشان را تكرار نكنند؟ به اميد سر عقل آمدن سياست و امنيت در ايران، و به اميد پايان يافتن بازي‌هاي بدفرجام اطلاعاتي، امنيتي و به اميد فراهم اوردن فرصت براي گسترش عقلانيت و نقادي براي حل درست مسائل بر زمين ماندۀ زيستي ِ ايرانيان. و به اميد روشن شدن وضعيت اين دو شهروند و بازگشت هر چه سريع‌تر آنان به زندگي عادي‌شان و پايان يافتن دوران شبه‌مسأله‌سازي براي مردم ايران. https://www.facebook.com/havakesh26
Follow · December 22 · Edited ·