چه کسی شاعر را می‌دزدد؟

چه کسی شاعر را می‌دزدد؟

farhangi_honari

محمود فلکی

کسی می‌آید شاعر را می‌دزدد
کسی می‌آید شعر را می‌دزدد
می‌آیم تفاوت را بی‌تفاوت باشم
که کسی گلویم را می‌دزدد.

بالای دار
تن که به رقص می‌آید و شعر پراکنده می‌شود،
پتیاره‌ها به تماشای دار می‌شتابند.
گیج مانده‌ام که چه کسی دار را پُربار می کند:
آن‌که دار را پایدار می‌کند؟
یا آن‌که پای دار ایستاده تماشا می‌کند؟
یا هر سه؟
نفر سوم لابد خودم هستم
که وقتی داشتند درخت را گردن می‌زدند
به دار فکر نمی‌کردم.

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۲ دی ۱٣۹۲ –  ۲ ژانويه ۲۰۱۴