دیدار با حشمت طبرزدی

دیدار با حشمت طبرزدی

Heshmat_Tabarzadi

یک هفته پس از اولین دیدار که با پدر داشتم امروز نیز ایشان را ملاقات نمودم .باید خاطر نشان سازم که زندان رجایی شهر در حکم یک تبعید گاه بوده که در ان دست ماموران دادستانی قوه قضاییه برای هر گونه اقدام در جهت ازار و ایجاد محدودیت برای زندانیان باز بوده و که با نقض هر روزه ی قوانین و حقوق اولیه ی انسانی زندانیان ماهیت ضد بشری خود را بیش از پیش ابراز می دارند, اخیرا با با دامنه دار شدن اختلافات درون حکومتی از جمله در گیری های بین دولت و دادستانی فشار ها با اعمال محدودیت های بیشتر از قبیل بستن کتاخانه و نصب پارازیت انداز های قوی بیشتر شده گو این زندانیان هستند که می باید با پرداخت هزینه های جانی و صدمات جبران ناپذیر دیگر تاوان ده ی کو ته بینی ها و جنگ های داخلی نظام باشند , اخیرا در اقدامی بی شرمانه ماموران انتظامی با یورش به سالن 12 ضمن تفتیش این بند با زندانیان به شیوه ی خصمانه بر خورد نموده اند شرایط در دیگر بند های زندان نیز به همین منوال بوده در گیری و نزاع بین

زندانیان بر اثر حاکم بودن جو فشار و نا امیدی یک مشکل جدی قلمداد می شود در بند 3 این درگیری ها قربانی می گیرد,این تنها گوشه ی کوچکی از ده ها نقض فاحش حقوق انسانی در زندان های رژیم است.