تهاجم همه جانبه ی نئولیبرالها به کارگران ایران

تهاجم همه جانبه ی نئولیبرالها به کارگران ایران 

شنبه, ۱۲م بهمن, ۱۳۹۲

منبع این مطلب فیسبوک سندیکای فلزکارومکانیکمطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

«مقاله زیر توسط دوست کارگرمان ناصر آغاجری یکی از فعالان کارگری در پارس جنوبی برایمان ارسال شده است.مطالعه این مقاله را که به بررسی نئولیبرالیسم پرداخته است را در اختیار دوستان کارگر و دوستداران طبقه کارگر قرار می دهیم »
«روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارومکانیک»

در تمام سالهای پس از انقلاب ، تبلیغات بدون وق