گلشیفته فراهانی نامزد دریافت جایزه سزار شد

گلشیفته فراهانی برای بازی در فیلم سنگ صبور نامزد دریافت جایزه سزار شد

 

گلشیفته فراهانی برای بازی در فیلم سنگ صبور نامزد دریافت جایزه سزار شد ، معتبرترین جایزه سینمایی فرانسه که به اسکار فرانسوی معروف است ، یکی از رقبای گلشیفته فراهانی در این بخش برنیس بژو بازیگر فرانسوی فیلم گذشته است