کتک کاری زنان و ماجراهای دیگر در صف دریافت سبد کالا

کتک کاری زنان و ماجراهای دیگر در صف دریافت سبد کالا

فقر و غارت مردم در خیابانها به نمایش در آمد

صف طویلی که این روزها مردم در دو طرف مراکز توزیع سبد کالای دولتی برای دریافت یک کیسه چند کیلوئی برنج و دو عدد مرغ و یک بطری روغن و… بستند، عمق فاجعه ای که دولت تحت حمایت رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و شورای نگهبان در ایران بوجود آوردند را به نمایش گذاشت..میلیاردها دلار پول غارت شده همین مردم در جیب امثال محمد خاوری، علینقی خاموشی، بابک زنجانی، جهرمی، ناصر صراف و صدها نمونه آنهاست و همگی در پناه سپاه پاسداران و بیت رهبری. یکصد میلیارد دلار پول نفت مملکت با سیاست اتمی و نظامی و باصطلاح راهبردی رهبر جمهوری اسلامی در بانک های خارجی است