اعدام را متوقف کنید

اعدام را متوقف کنید

گای بهائی میکشی،گاهی یهودی میکشی

یکروز بر دار بلند ظلم خود،یک تن نصارا میکشی
کافر کشی شد دین تو،یک روز من را میکشی
زن را درون چادر و لچک،تو بدتر میکشی
در بند و زندان اوین،آری دلاور میکشی
از روی قرآنت بخوان،هر دم تو کافر میکشی
با سنگسارت روز و شب،جان هزاران میکشی
یا آن بلوچ شرزه را،با کُرد یکجا میکشی
گر ترک برخیزد ز جا،با تیر و ترکش میکشی
آن فارس را در مملکت،با تیر بهتان میکشی
آدم کشی آئین تو،دختر و زن را میکشی
یا در خفایت میکشی،یا در خیابان میکشی
ما خسته از آدم کشی،از دست این انسان کشی
شاعر که بر پای ایستد،حتماً تو او را میکشی

— ‎with ‎Aso AmadaHeshmat Tabarzadi, ‎سایت خاوران‎ and 46 others‎.‎