تصاویر متحرک گوگل از تغییرات زیست محیطی جهان

تصاویر متحرک گوگل از تغییرات زیست محیطی جهان

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

با افزایش جمعیت جهان و عبور آن از مرز هفت میلیارد نفر، شهرها نیز همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند.

رشد شهرنشینی به معنای نیاز به استفاده از منابع طبیعی بیشتر است. اما از سوی دیگر این منابع، به خصوص آب و خاک هر روز با محدودیت‌ها و فشارهای بیشتری رو به رو می‌شوند.

شرکت گوگل و گروه «نقشه جهان گوگل» (Google Earth) با کنار هم گذاشتن تصاویر متحرک ماهواره‌ای از برخی نقاط کره زمین، تغییرات سریع و بزرگی را که در این نقاط از سال ۱۹۸۴ تاکنون به وقوع پیوسته، نشان داده‌‌اند.

این تغییرات بزرگ شامل رشد شهرها در ساحل جنوبی خلیج فارس، تحلیل رفتن منابع آبی، جنگل‌زدایی، گسترش شبکه آبیاری، کاهش یخ‌های قطبی و همچنین رشد سریع شهرنشینی است.

تغییرات عمده در ساحل خلیج فارس

middle east expansion

بررسی تصاویر ماهواره‌ای از نوار جنوبی ساحل خلیج فارس در چند دهه اخیر نشان‌دهنده یک توسعه انفجارآمیز به ویژه در اطراف شهر دوبی است.